Betalning, rabatter, ansvar

Betalning

E-fakturor

KSF Media Ab, 2137240-1
E-fakturaadress: 003721372401
Operatör: Maventa (003721291126)
Förmedlings ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH. Ifall ni inte har möjlighet att skicka direkt till Maventas förmedlings ID från ert e-faktureringsprogram, bör ni använda detta förmedlnings ID.

Fakturor per e-post till skanningstjänsten

Vi ber er att endast skicka fakturor till nedanstående adress. Fakturor som skickas per e-post skall inkluderas som bilagor i PDF-format. Ifall fakturan innehåller bilagor, skall dessa vara inkluderade i samma fil som själva fakturan. Adressen för e-post fakturor: 21372401@scan.netvisor.fi
• Ni kan skicka flera fakturor i en och samma e-post, dock bör varje faktura vara en enskild pdf-fil. Alla filer bör även ha olika namn.
• En enskild e-post får högst vara 5MB.
• PDF-filerna bör vara äkta PDF-filer (PDF version 1.3 eller nyare).
• PDF-fakturorna får inte vara låsta eller krypterade med lösenord.
• Dokumentets storlek får högst vara 210 x 297 mm.
• Tillåtna tecken för filens namn är följande: a-z, A-Z, 0-9, vänligen använd ej specialtecken då ni namnger filerna.

Skanningstjänst för pappersfakturor

För att kunna förmedla fakturan snabbt och pålitligt till mottagaren, bör adressuppgifterna vara fullständiga både i fakturan och på kuvertet.
KSF Media Ab
21372401
PL 100
80020 Kollektor Scan

• Vänligen skicka inget annat till skanningsadressen än de fakturor och bilagor som skall skannas. Posten läser automatiskt in i vår leverantörsreskontra och inget annat material (till exempel kvitton, företagspresenter, kreditkort, entrébiljetter) förmedlas vidare via skanningstjänsten.
• För att uppnå det bästa slutresultatet för att automatiskt identifiera fakturorna, ber vi er att endast använda svart text på vitt botten.
• Vänligen använd inte nitar då ni skickar fakturor till skanningstjänsten.

Konton

Mottagare: KSF Media Ab

Mediebyråer: 30 dagar netto eller
14 dagar -1 % kassarabatt
Förseningsränta: 7, 5 %

KONTONUMMER

NORDEA
IBAN: FI 6916603000046337
BIC: NDEAFIHH

Aktia
IBAN: FI 464055 0010011290
BIC: HELSFIHH

DANSKE BANK
IBAN: FI 2580001671377050
BIC: DABAFIHH

HANDELSBANKEN
IBAN: FI 9055496620063499
BIC: OKOYFIHH

ÖVRIGA DEBITERINGAR

Mervärdesskatt 24 % specificeras på fakturorna och är avdragsgill för momsregistrerade företag. För fakturor på under 31 € tillkommer en faktureringsavgift på 6,20 € (inkl. moms 24 %). Ifall vårt grafiska team är tvunget göra ändringar i kundens material fakturerar vi 30 € (+ moms 24 %) extra för annons. Fr.o.m. 1.1.2018 ingår ett fakturatillägg på 5 € i våra pappersfakturor.

REKLAMATIONER
Reklamationer görs till KSF Medias annonsbokning på annons@ksfmedia.fi eller per tfn 09 1253 558 (må–fr kl. 8–12 och 13–16).

TIDNINGENS ANSVAR

 Vi strävar efter att publicera alla godkända annonser på utsatt dag. Om annonsen av produktionsmässiga eller andra hämmande orsaker (såsom strejk) eller på grund av förmedlares fel inte kan publiceras ansvarar KSF Media inte för eventuell skada som åsamkas annonsören. KSF Media bedömer eventuella fel i fråga om tryckkvalitet enligt standarden ISO 12647-3. KSF Medias ansvar för uteblivna annonser eller fel som inträffat vid publicering uppgår maximalt till retur av betalt belopp och ersättning av övriga produktionskostnader i anslutning till material som framställts för tidningar. Eventuella anmärkningar bör göras inom åtta dagar efter publicering

REGELVERK OM REKLAM

 KSF Media följer och tillämpar gängse rekommendationer och lagstiftning om reklam och tidningsspecifika publiceringsregler. Utgångspunkten är att annonsören ansvarar för annonsens lämplighet och eventuella skador.

KSF Media förbehåller sig rätten att låta bli att publicera olämpliga annonser samt märka textliknande annonser med texten ”Annons”. KSF Media ansvarar inte för skador som har orsakats av att annonsen fallit bort, ifall annonsen skickats per e-post men inte anlänt före deadline. 

REKLAM- OCH MEDIEBYRÅRABATT

 KSF Media beviljar 15 % rabatt till alla reklam- och mediebyråer. Rabatten förutsätter kontinuerlig och regelbunden annonsering i KSF Medias publikationer samt uppfyllande av olika funktions- och kvalitetskriterier. Detta förutsätter att byrån följer bland annat KSF Medias material- och betalningstidtabeller. Lägg även märke till att rabatten inte kan kombineras med andra kundrabatter. Kontakta vårt försäljningsteam för att kontrollera din rätt till rabatt.

UPPREPNINGSRABATT

 När en annons upprepas oförändrad inom 14 dagar beviljar vi en upprepningsrabatt på 10 %. Alla annonsupprepningar bör bokas i samband med bokning av seriens första annons. Lägg även märke till att rabatten inte kan kombineras med andra kundrabatter

STANDBY ANNONSER

 En standbyannons innebär att du kan välja en fem dagars tidsperiod, under vilken vi publicerar din
annons. Standbyannonser lönar sig att välja om din annons inte behöver publiceras på specifika dagar och du vill annonsera förmånligt i dagstidningen. I våra standbyannonser ingår följande alternativ: helsida, 5 x 180 mm, 3 x 365 mm, 5 x 134 mm, 3 x 180 mm och 5 x 88 mm. Vid köp av en standbyannons får du 25 % standbyrabatt. Rabatten kan inte kombineras med andra kundrabatter.

VALRABATT

 I samband med val beviljar vi 30 % rabatt på alla valannonser och kampanjer. Valrabatten kan inte kombineras med andra kundrabatter.

ÅRSAVTAL

 Årsavtal avtalas alltid separat och förutsätter ett skriftligt avtal. Rabatten uträknas på basis av årlig totalvolym och är ett alternativ till våra övriga kundrabatter. Lägg märke till att årsavtalen inte gäller rekryteringsannonser och inte kan kombineras med andra kundrabatter

BYTESANNONSER

 Tidningarnas Förbunds medlemstidningar får 15 % rabatt som förmedlingsprovision. Rabatten uträknas enligt gällande prislista, om inte parterna avtalat om annat. Rabatten kan inte kombineras med andra kundrabatter.

FRÅGOR GÄLLANDE BETALNINGAR ELLER RABATTER?