Loviisan Sanomat

Loviisan Sanomat har den bästa genomslagskraften i Lovisa med omnejd!

Upplaga 3 757. Läsarantal 9 400.

Annonsera Loviisan Sanomat

Loviisan Sanomat är en obunden lokaltidning som utkommer tisdagar och fredagar och förmedlar nyheter, fenomen och händelser samt företagens bästa erbjudanden för områdena Lovisa, Lappträsk och Pyttis. Varannan tisdag utkommer Pyhtäänlehti-Pyttisbladet som ett instick i Loviisan Sanomat och berättar angelägenheter som gäller Pyttis.

Annonsera både i papperstidningen Loviisan Sanomat samt digitalt på www.loviisansanomat.net för att få att maximera investeringen i din annonsering. Nyheter och info från hela regionen finns i flera kanaler för att tillgodose våra läsares och annonsörers behov. Loviisan Sanomats facebook-grupp är den mest aktiva i hela regionen och har flest följare.

Annonsera i tryckta Loviisan Sanomat

Våra läsare ett genuint intresse för vad som står i våra kanaler och förutom läsupplevelsen och de lokala nyheterna uppskattas även högklassiga annonser för fina produkter eller tjänster. Du hittar våra annonsstorlekar här: LOVIISAN SANOMAT

Annonsera digitalt på loviisansanomat.net

Loviisan Sanomat är mera än bara papperstidningen. Webbplatsen har i medeltal 19 800 besök per vecka och av dessa är 59 % kvinnor och 41 % män. 66 % av användarna är under 54 år. Se våra annonslösningar på loviisansanomat.net här: DESKTOP

Loviisan Sanomat Mediekortet

Våra läsare är mycket trogna! Lokaltidningarna är våra prenumeranters viktigaste tidningar och anses nyttiga, trovärdiga och nödvändiga. I vårt tryckta mediekort finns information och priser för alla KSF Medias varumärken och kanaler, ladda ner mediekortet