Liitteet & Sisäänpistot

Erilliseen liitteeseen saatte tilaa niin paljon kuin haluatte. Liitteellä saavutatte houkuttelevan kohderyhmän ja lisäksi myös mainoskieltotaloudet. Liitteenne löytyy korkealaatuisen toimitetun aineiston yhteydessä ja tarjoillaan lukijoille, kun heillä on aikaa lukemiselle.

hinta

30 g0,17 €/kpl
50 g0,18 €/kpl
70 g0,19 €/kpl
90 g0,24 €/kpl
130 g0,31 €/kpl
150 g0,34 €/kpl

 Yli 150 g sopimuksen mukaan. Max. 80 sivua tai 250 g. Osapainos min. 5 000 kpl

Paperivahvuus vähintään

2 sivua150 g/m2
4 2 sivua115 g/m2
6 2 sivua60 g/m2
8 2 sivua50 g/m2

Liitteen koko

min. koko105 x 148 mm (A6)
max koko280 x 400 mm

Huomioitavaa liitteistä

Liite on erillinen painotuote joka jaetaan sanomalehden välissä.

Liitteen varaus tai peruutus viimeistään 2 viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.

Liitteen sivumäärä on ilmoitettava varauksen yhteydessä.

Esipainettu liitemalli tulee hyväksyttyä etukäteen painossa.

Kooltaan A5 tai sitä suurempi monisivuinen liite taitetaan pitkältä sivultaan.

Liitteen niska tulee olla suorakulmainen ja leikkauspinnan tasainen.

Liimatäpläkortit on liimattava liitteen sisään, ei irtonaisia.

Liite liitteistetään lehden väliin pääsäntöisesti kansilehti ylöspäin.

ALiitteiden liitteistysvara on +5 % liitteistettävään kappalemäärään.

Liitteen maksimipaino on 250 g.

Jos liitteen paino ylittää 150 g, pitää aikataulu varmistaa.

Jos liitteet tarttuvat toisiinsa esim. tuoreesta painoväristä tai staattisesta sähköstä johtuen, emme vastaa liitteistyksen epäonnistumisesta.

Liitteistyksen jälkeen ylimääräiset liitteet hävitetään, ellei toisin sovita.

Ylimääräiset liitteet voidaan palauttaa tai varastoida, jolloin asiakas vastaa kuljetus- ja varastointikustannuksista.

Pakkausohjeet

Liitteet pakataan irtonippuina mahdollisimman suurin kääntein ja jos mahdollista, kokonaan ilman käänteitä.

Niput eivät saa olla muovitettuja tai vyötettyjä.

Liitteet lastataan niin, etteivät ne ulotu lavan reunojen yli.

Lavan maksimikorkeus on 120 cm.

Lava on sidottava niin, ettei se vaurioidu kuljetuksen aikana.

Pienikokoiset ja hankalasti lastattavat liitteet pakataan laatikoihin.

Liitteet pakataan johdonmukaisesti samoin päin kaikkiin laatikoihin.

Eri liiteversiot pakataan eri lavoille.

Toimitusohjeet

Kaikista liitteistä ilmoitetaan yhteyshenkilölle.

Liitteet toimitetaan painoon vähintään 7 ja aikaisintaan 14 päivää ennen liitteistyksen alkamista tai erikseen sovittavana ajankohtana.

Varastointihinta on 15 euroa/lava/kk, hintaan lisätään alv.

Liitteiden tyypin ja muodon on taattava niiden käsittely ilman ylimääräistä valmistelua.

Huonosti tai väärin pakattujen tai kuljetuksessa vaurioituneiden liitteiden käsittelystä aiheutuu tuotantohäiriöitä, jotka tuovat lisäkustannuksia.

Liitteiden ylimääräisestä käsittelystä veloitamme 60 euroa/h, hintaan lisätään alv.

Yhteyshenkilö ilmoittaa huomatusta ongelmasta viipymättä asiakkaalle.

Toimitussaate

Liite-erän lähetteestä tulee ilmetä seuraavat tiedot:

Lehden nimi ja päivämäärä

Liitteen nimi

Mahdollinen koodi/versio

Kokonaismäärä

Kpl/lava

Lavamäärä

Toimittajan yhteyshenkilö, puhelinnumero ja sähköpostiosoite