Service

grafisk service

Är du i behov av grafisk service?

Produktion av annonser i tryck

Skicka oss ett utkast, din text i form av ett Microsoft Word-dokument, samt logotyp och bilder separat (jpg, .gif, .pdf, .ai, .psd, .png)., så utformar vi din annons.

 

Produktion av digitala annonser

Vi behöver:
• Ett manuskript (textdokument) i Word-, Open Office- eller PDF-format
• Bildmaterial, logo och övriga grafiskt material ni vill använda (jpg, .gif, .pdf, .ai, .psd, .png).
• En anvisning hur ni vill ha materialet ställs upp, enkla instruktioner för annonsproducenten
• Länken som bannern ska kopplas till
• Bannerns storlek

För produktion av annonser debiterar vi 30 €/h (+ moms 24 %). För produktion av digitala specialannonser eller video- och ljudproduktion debiterar vi ett påslag på + 20 %.

översättningsservice

Är du i behov av översättning?

Vi formulerar innehållet i ert kommersiella budskap på en flytande, tydlig och säljande svenska.

Vi förutsätter att ni skickar ert material eller er källtext för översättning senast fyra vardagar före publicering. För att underlätta processen ber vi er notera publiceringsdag för annonsen i rubrikfältet då ni skickar in ert material för översättning.

Ni når vår översättningstjänst på ilmoitus@ksfmedia.fi eller i behov på numret 044 7835 719. Notera att vår översättningsservice står till tjänst må-fr 12-16.

Vår översättningstjänst ingår i annonsens pris, med undantag för statliga eller kommunala meddelanden, kungörelser eller övriga jämförbara delgivanden. För dessa bör materialet skickas på svenska.

OBS! Eventuella grafiska korrigeringar görs inte av vår översättningstjänst. Vi levererar det översatta materialet i nativformat, inte som tryckfärdig PDF.

Undersökningar och rapportering

Vi undersöker effekten på din kampanj!

kampanjer i Print

 I samband med kampanjer i tryckta HBL kan vi låta genomföra så kallade RAM- panelenkäter, med vilka vi analyserar annonsens slagkraft och hur den fungerat för HBL:s olika målgrupper. Vår undersöknings- och analysmetod har utvecklats av svenska Research and Analysis of Media.

MED RAM-UNDERSÖKNING MÄTER VI:

 + OBS-värde – hur väl målgruppen har lagt märke till annonsen

+ Varumärkesigenkänning – hur väl målgruppen kopplar annonsen till rätt varumärke

+ Engagemang – vad det är som väcker intresse i annonsen och hur relevant detta anses

+ Aktivering – hur mycket annonsen uppmanar till handling 

Digitala kampanjer

 Efter varje digital kampanj skickar vi en rapport till kunden som visar hur väl kampanjen fungerat i fråga om antalet visningar och klickprocent samt vid behov fördelningen av dessa på olika tidsintervall. 

FRÅGOR GÄLLANDE UNDERSÖKNINGAR OCH RAPPORTERING?